Følg os på Facebook:

mange års erfaring med tvangsfjernelse

 • ​Hjælp ✔
 • Støtte ✔
 • Rådgivning ✔
 • Vejledning ✔

​Advodan Roskilde A/S

Algade 43, 4000 Roskilde

Ring eller skriv til os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe og støtte dig:​

anbringelse uden samtykke - dine rettigheder

ØNSKER KOMMUNEN AT FJERNE DIT BARN GENNEM EN TVANGSFJERNELSESSAG, HAR DU FLERE FORSKELLIGE RETTIGHEDER.

Vi oplever, at der ganske enkelt er en stor mangel på retssikkerhed i sager om anbringelse uden samtykke af børn – og at lovgivningen ofte ikke overholdes. Handleplaner laves ikke, barnet bliver ikke tilbudt nogen bisidder, forældreren får ikke svar fra kommunen på sine henvendelser, der er stor forskel på forældrekompetenceundersøgelser – og lang række andre meget voldsomme problemer.

Vi kæmper for, at forældre, børn samt øvrig familie stilles bedre og lyttes mere på i forbindelse med en tvangsfjernelsessag. Det brænder vi for!

Ud over en stor juridisk viden har vi en stort kendskab til mange støttepersoner, psykologer, børnesagkyndige, psykiatere, som ofte involveres. Vi arbejder med anbringelser fra vores base i Roskilde, men vi kører ud på hele Sjælland, Bornholm, Lolland Falster og i Jylland.

Love og rettigheder ved en tvangsfjernelsessag

Dine rettigheder i en tvangsfjernelsessag og ved anbringelse uden samtykke fremgår primært af Serviceloven –Lov om social service - samt Retssikkerhedsloven – Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

I sager om tvangsfjernelse og tvangsanbringelse anvendes også ofte Forvaltningsloven, Magtanvendelsesbekendtgørelsen, Børnekonventionen, Menneskerettighedskonventionen, Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier samt Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Overordnet set, så handler det om at beskytte barnet – men bestemt også at sikre, at familien beskyttes mod overgreb fra det offentlige i forbindelse med anbringelse uden samtykke.

Det offentlige skal i alle henseender altid overholde proportionalitetsprincippet. Kommunen skal anvende det mindste formålstjenlige middel for at sikre barnet. Hvis formålet er at beskytte et udsat barn ved en tvangsfjernelsessag, så skal kommunen altid overveje eller undersøge, om beskyttelsen ikke kan opnås på en mindre indgribende måde end at fjerne barnet (det kunne for eksempel være støtte i hjemmet i stedet for).

Blandt andet kan nævnes:

 • Du skal have mulighed for at medvirke i behandlingen af din tvangsfjernelsessag – du skal medinddrages
 • Kommunen skal sørge for tilstrækkelig oplysning af din sag om anbringelse uden samtykke
 • Kommunen skal behandle henvendelser om hjælp så hurtigt så muligt
 • Kommunen må ikke anvende et mere indgribende middel, end det er nødvendigt. Det betyder, at tvangsfjernelse ikke må ske, hvis det er tilstrækkeligt med en anden indsats
 • Du har ret til gratis advokatbistand i en række situationer – og altid ved tvangsfjernelsessager
 • Du har ret til indsigt i din tvangsfjernelsessag
 • Medmindre anden beslutning er truffet, har du ret til samvær med dit tvangsfjernede barn
 • Du har ret til en støtteperson. Vi kender nogle af de bedste støttepersoner i Danmark og kan hjælpe dig med at henvise til en god støtteperson

Ring eller skriv til os og hør nærmere om dine rettigheder ved anbringelse uden samtykke på telefon 46 35 15 15 eller e-mail: thom@advodan.dk

Typiske fejl i en tvangsfjernelsessag, som vi oplever

Der er mange regler, som skal sikre børnene og forældrene, men desværre må vi meddele, at alt for ofte oplever vi fejl i kommunens sagsbehandling.

Fejltyperne i en sag om anbringelse uden samtykke er blandt andet:

 • Manglende handleplaner eller fejl i handleplaner
 • Manglende partshøring
 • Manglende høring af børn
 • Alt for vidtgående undersøgelser
 • Manglende undersøgelser af om tvangsfjernelse kan undgås ved at anvende et mindre indgribende middel – fx ved i stedet at give støtte i hjemmet el. lign.
 • Faktuelt forkerte oplysninger

Dertil kommer, at reglerne forbundet med en tvangsfjernelsessag ikke administreres ens i alle kommuner.

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

9 årig dreng endeligt hjemgivet
9 årig dreng endeligt hjemgivet – fejlanbringelse – skal historien frem?
Læs hele nyheden
Medhold i Ankestyrelsen – første skridt mod hjemgivelse.
En ny forældrekompetenceundersøgelse – som vi havde kæmpet hårdt for – viste et noget mere positivt billede af moderen og hendes evne i forhold til sønnen.
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk