Følg os på Facebook:

mange års erfaring med tvangsfjernelse

 • ​Hjælp ✔
 • Støtte ✔
 • Rådgivning ✔
 • Vejledning ✔

​Advodan Roskilde A/S

Algade 43, 4000 Roskilde

Ring eller skriv til os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe og støtte dig:​

Gratis retshjælp ifm. tvangsfjernelse og anbringelse af børn

HOS ADVODAN ROSKILDE ER VI BLANDT DE ADVOKATER I DANMARK, SOM HAR STØRST ERFARING MED SAGER OM ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET OG ANBRINGELSE AF BØRN.

En familie står i en meget svær og sårbar situation, hvis barnet bliver tvangsanbragt uden for hjemmet. Som forældre har I brug for hjælp og råd ved en sådan tvangsanbringelse, og det har vores advokater stor erfaring med. 

Vi kan tilbyde professionel advokathjælp og støtte gennem hele forløbet, så sagen med tvangsanbringelse ender på den bedst mulige måde for jer og jeres tvangsanbragte barn. Vi kæmper for, at forældre, børn samt øvrig familie stilles bedre og lyttes mere til i forbindelse med en sag om tvangsfjernelse. Det brænder vi for!

Ud over en stor juridisk viden har vi et stort kendskab til mange støttepersoner, psykologer, børnesagkyndige og psykiatere, som ofte involveres.

Vi holder til i Roskilde og hjælper i hele landet, særligt på Sjælland, Lolland Falster og Møn.

Vi har stor viden om tvangsanbringelse

Ønsker kommunen at fjerne dit barn ved en tvangsfjernelse? Så er det vigtigt, at du kender til det lovpligtige forløb ved en tvangsfjernelse samt dine rettigheder i den forbindelse.

Vi oplever, at der ganske enkelt er en stor mangel på retssikkerhed i sager om anbringelse uden samtykke af børn – og at lovgivningen ofte ikke overholdes. Handleplaner laves ikke, barnet bliver ikke tilbudt nogen bisidder, forældreren får ikke svar fra kommunen på sine henvendelser, der er stor forskel på forældrekompetenceundersøgelser – og en lang række andre meget voldsomme problemer.

Sådan skal en sag om tvangsfjernelse forløbe

Anbringelse af børn skal altid godkendes af Børn- og ungeudvalget. Hos hver kommune er der et Børn- og ungeudvalg bestående af:

 • ​to kommunalbestyrelsesmedlemmer
 • ​en dommer
 • ​to pædagogisk/psykologisk sagkyndige

I visse akutte situationer kan formanden for Børn- og ungeudvalget træffe afgørelse om tvangsfjernelse, men denne afgørelse skal godkendes inden en uge af Børn- og ungevalget (godkendelse af formandens beslutning gælder 4 uger). Børn- og ungevalgets afgørelse om tvangsfjernelse kan klages til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens afgørelse kan indbringes for Byretten, og Byrettens dom kan i helt særlige tilfælde indbringes for Landsretten. Vi har stor erfaring som jurist med sager om tvangsanbringelse i alle disse instanser, og advokatbistanden er gratis.

Regelgrundlaget ved tvangsfjernelse i serviceloven:

Det primære lovgrundlag findes i Serviceloven.

Langt de fleste tvangsfjernelser sker i henhold til Servicelovens § 58, stk. 1 – der skal være en ”åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling”.

Som advokat hjælper vi med tvangsfjernelse grundet:

 1. ​omsorgssvigt
 2. vold eller andre alvorlige overgreb
 3. ​misbrug eller kriminel adfærd, eller andre svære sociale vanskeligheder
 4. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet / den unge

Derudover er det en betingelse for anbringelse af børn, at der er en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet. Med andre ord, så skal det være vurderet, om formålet kan opnås med et mindre indgribende middel – fx støtte i hjemmet eller lignende.

Dine rettigheder ved en tvangsfjernelsessag

Dine rettigheder i en tvangsfjernelsessag og ved anbringelse uden samtykke fremgår primært af Serviceloven – Lov om social service - samt Retssikkerhedsloven – Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

I sager om tvangsfjernelse og anbringelse af børn anvendes også ofte Forvaltningsloven, Magtanvendelsesbekendtgørelsen, Børnekonventionen, Menneskerettighedskonventionen, Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier samt Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Overordnet set, så handler det om at beskytte barnet – men bestemt også at sikre, at familien beskyttes mod overgreb fra det offentlige i forbindelse med anbringelse uden samtykke.

Det offentlige skal i alle henseender altid overholde proportionalitetsprincippet. Kommunen skal anvende det mindste formålstjenlige middel for at sikre barnet. Hvis formålet er at beskytte et udsat barn ved en tvangsfjernelsessag, så skal kommunen altid overveje eller undersøge, om beskyttelsen ikke kan opnås på en mindre indgribende måde end at fjerne barnet (det kunne for eksempel være støtte i hjemmet i stedet for).

Dine rettigheder indebærer blandt andet:

 • ​Tilbud aktindsigt og om at udtale sig
 • ​Tilbud om gratis advokatbistand
 • ​Børnesamtale skal have fundet sted (som udgangspunkt)
 • ​Indstilling med børnefaglig undersøgelse, handleplan for tvangsfjernelsen og barnets holdning
 • ​Genbehandlingsfrist
 • ​Kommunen skal behandle henvendelser om hjælp så hurtigt som muligt
 • ​Kommunen må ikke anvende et mere indgribende middel, end det er nødvendigt. Det betyder, at tvangsfjernelse ikke må ske, hvis det er tilstrækkeligt med en anden indsats
 • ​Du har ret til samvær med dit tvangsfjernede barn, med mindre anden beslutning er truffet
 • ​Du har ret til en støtteperson. Vi kender nogle af de bedste støttepersoner i Danmark, som vi kan henvise dig til

​​

Typiske fejl i en tvangsfjernelsessag, som vi oplever

Der er mange regler, som skal sikre børnene og forældrene, men desværre oplever vi alt for ofte fejl i kommunens sagsbehandling.

Fejltyperne i en sag om anbringelse uden samtykke er blandt andet:

 • ​Manglende handleplaner eller fejl i handleplaner
 • ​Manglende partshøring
 • ​Manglende høring af børn
 • ​Alt for vidtgående undersøgelser
 • ​Manglende undersøgelser af om tvangsfjernelse kan undgås ved at anvende et mindre indgribende middel – fx ved i stedet at give støtte i hjemmet el.lign.
 • ​Faktuelt forkerte oplysninger

Dertil kommer, at reglerne forbundet med en tvangsfjernelsessag ikke administreres ens i alle kommuner.

Få hjælp af en advokat til din sag om tvangsfjernelse af dit barn

Du er altid velkommen til at kontakte os​, når du har brug for en tvangsfjernelse-advokat til at yde gratis retshjælp og juridisk rådgivning. Dertil vil vi kunne fortælle dig mere indgående om reglerne og processen ved tvangsfjernelse som advokat.​

Du er også velkommen til at ringe til vores advokatfirma for at få gratis retshjælp ved en tvangsfjernelse på telefon 46 35 15 15, sende en e-mail til thom@advodan.dk eller maum@advodan.dk

Vi sidder klar til at hjælpe og støtte dig i din svære situation

Du kan læse meget mere om tvangsfjernelse af børn her.​

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk