Følg os på Facebook:

Nyhedsarkiv​

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
14-05-2024
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
07-05-2024
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden
God afslutning på på året
29-12-2023
Flere børn hjemgivet i december 2023!
Læs hele nyheden
Tvangbortadoption afværget
05-10-2023
​Sag om adoption stoppet – foreløbigt…en sjælden sejr til forældrene.
Læs hele nyheden
barn hjemgivet
21-09-2023
Det blev vurderet at barnet ville have det bedre hjemme end på et opholdssted
Læs hele nyheden
​Dom fra Landsretten adoption – samlebånd og tilfældighed….
01-09-2023
Sager om adoption uden samtykke er præget af alt for meget tilfældighed...og klar mangel på skepsis fra klageinstanser....
Læs hele nyheden
​2 gange hjemgivelse – med en anelse blandede følelser…
30-08-2023
Dejligt med hjemgivelse - men nogle gange lidt vilkårligt.....
Læs hele nyheden
Fjernelse af børn fra plejefamilier
17-08-2023
Der er en voldsom juridisk gråzone omkring retssikkerheden i forhold plejefamilier.
Læs hele nyheden
2 sejre efter sommerferien
04-08-2023
Medhold i 2 børnesager - partshøring gælder også børnesager
Læs hele nyheden
​Forældrekompetenceundersøgelser – godt at vide.
26-07-2023
Nogle grundlægggende gode råd vedr. forældrekompetenceundersøgelser.
Læs hele nyheden
Så blev Barnets lov vedtaget i fredags.
07-06-2023
​Så blev barnets lov vedtaget i fredags….bliver det mon bedre for anbringelsesområdet?
Læs hele nyheden
​Genbehandlingsfrist nedsat markant…
19-01-2023
Godt forberedt gav pote....
Læs hele nyheden
FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER
10-01-2023
Det er nu slået fast, at alle dele i en FKU skal laves af autoriseret psykolog.
Læs hele nyheden
Husk at satsen for børnebidrag reguleres pr. 1.1.2023
06-01-2023
Husk regulering af børnebidraget pr. 1.1.2023. Hvert år reguleres størrelsen af børnebidraget. For 2023 er normalbidraget 1.500 kr. om måneden.
Læs hele nyheden
​Videreført anbringelse stoppet endnu engang!
05-12-2022
Det skete, som forventet - videreført anbringelse blev, mod kommunens ønske, ikke godkendt af børn og -ungeudvalget.
Læs hele nyheden
Hjælp til sorg - anbriongelse...
30-11-2022
Forskellig hjælp til sorg...
Læs hele nyheden
​Videreført anbringelse – nej 3. gang?
30-11-2022
I november havde jeg 2 sager vedr. videreført anbringelse – i begge sager er videreført anbringelse undgået. I begge sager lykkedes det at påvise, at tilknytningsundersøgelsen ikke blev lavet korrekt.
Læs hele nyheden
Små lys i "møket"
02-11-2022
En mor har lige ringet og sagt mange tak for hjælpen - for nu kommer hendes barn endelig hjem. I anden sag blev det i denne uge meddelt, at barnet kommet hjem i løbet af nogle måneder.
Læs hele nyheden
​Hjemgivelse - men hvorfor er det nødvendigt at jeg beder om det?
26-10-2022
Det virker forkert, at det er nødvendigt at en advokat i nogle sager må bede om hjemgivelse.
Læs hele nyheden
​2 rigtig gode domme – det peger modhjemgivelse
10-10-2022
Godt når domstolene kommer med konkrete henstillinger til, hvad der skal ske.
Læs hele nyheden
Børn i anbringelser - rettigheder?
06-09-2022
Der er ofte (desværre) forvirring om, hvad der er barnets rettigheder. Kommuner og andre glemmer at orientere barnet om rettigheder - eller også kender mange sagsbehandlere ikke rettighederne.
Læs hele nyheden
​Første skridt på vej mod hjemgivelse/meget mere kontakt.
15-06-2022
Overvåget samvær blokerer altid for en væsentlig udvidelse af samværet, og det er næsten umuligt at få hjemgivelse, så længe der er overvåget samvær
Læs hele nyheden
​Anbringelse af ukrainske børn.
10-06-2022
Så er der begyndt at komme anbringelse af ukrainske børn...barske sager.
Læs hele nyheden
Overvåget samvær ophørt – kommune fik ikke ret i indstilling
08-06-2022
Det hjælper at forberede sig grundigt. Det hjælper også hvis kommuner bliver bedre til at lægge mærke til, at forældre rent faktisk kan udvikle sig. Overvågning ophørt
Læs hele nyheden
​Valg af psykolog til forældrekompetenceundersøgelser?
29-05-2022
Kommunen skal virkelig forsøge at finde en psykolog i samarbejde med forældrene, når der skal laves en forældrekompetenceundersøgelse - men det glemmes ofte i virkeligheden!
Læs hele nyheden
​Anbringelse – hjælp til børn eller traumatisering af børn/forældre??? Går det bedre?
15-05-2022
Går det mon bedre end tidligere?
Læs hele nyheden
Fejlanbringelse af barn med autisme - barn endelig hjemgivet
15-05-2022
Det er desværre ikke første gang, at jeg bliver involveret i sager med børn med autisme, hvor det går helt gal med anbringelsen. Det er heller ikke første gang, at jeg oplever at forældre og kommuner går helt skævt af hinanden, da kommunen ikke har nok forstand på autisme til at give den rette hjælp.
Læs hele nyheden
Ekstreme besparelser til §54 støttepersoner
08-05-2022
​Ekstrem kommunal smålighed og fedteri - føj ​ Hvor er grænsen for at modarbejde hjælp til forældre…
Læs hele nyheden
Hjemgivelse af hele familien – 3 børn
08-05-2022
Efter 3 år, er børnene nu endeligt kommet hjem – hvordan kom det til at ske?
Læs hele nyheden
NY PRINCIPPIEL AFGØRELSE
06-05-2022
Ankestyrelsen har nu taget stilling til kommunens ret til at beslutte vaccination af anbragte børn mod covid-19.
Læs hele nyheden
Hvornår kan et barn anbringes uden samtykke? "Anbringelsesguiden"
04-05-2022
Er der mon grundlag for anbringelse?
Læs hele nyheden
Hjemgivelse
01-09-2021
Moderen stod fast - der kom hjemgivelse...
Læs hele nyheden
​Videreført anbringelse undgået – forældre lettede.
03-07-2021
Som i andre sager om videreført anbringelse er det vigtigt at gå kritisk til tilknytningsundersøgelsen, da det desværre ofte volder kommuner (og psykologer) en del vanskeligheder at lave tilknytningsundersøgelsen.
Læs hele nyheden
Nedsat genbehandlingsfrist i 2 sager med opfordring til ny FKU – hvad er der sket? Barnet på vej i en sag.
03-07-2021
Et skridt på vejen mod hjemgivelse kan ofte være, at der genbehandlingsfristen nedsættes og der bliver lavet en ny FKU.
Læs hele nyheden
Sager om tvangsmæssig bortadoption stoppet
15-06-2021
2 sager, hvor der blev sat en stopper for bortadoption.....
Læs hele nyheden
Anbragte børns ret til samvær med familien
17-03-2021
Bedsteforældresamvær og søskendesamvær glemmes alt for ofte...
Læs hele nyheden
Mærkelige forløb i årets første par måneder...
14-03-2021
Som advokat oplever jeg for meget vilkårlighed og forskellig tilgang blandt fagpesoner.
Læs hele nyheden
Anbragte børns rettigheder og klagemuligheder.
08-01-2021
Det er virkelig lidt en jungle og uoverskueligt at finde ud af, hvad man har ret til som anbragt barn/ung – og hvor man som anbragt barn/ung kan klage til.
Læs hele nyheden
hjemgivelse i byretten!
17-12-2020
Mor fik efter flere års kamp sit barn hjem...
Læs hele nyheden
Anbringelse undgået!
25-11-2020
Sejr i Børn og -Ungeudvalget - en pige fik lov at blive hjemme.
Læs hele nyheden
Tvangsadoptionssager - meget forskellig praksis fra kommune til kommune.
20-11-2020
Afhænger risikoen for tvangsadoption virkelig af ens postnummer?
Læs hele nyheden
En god bog "DET BEDSTE FOR ALBA"
20-11-2020
Dette er taget direkte fra den virkelige verden - børnesager.....
Læs hele nyheden
CORONA VIRUS - men vi hjælper stadig ting 46351515 og 20864386
16-03-2020
Meget lukkes ned, men vi er passer på vores børnesager, og hjælper fortsat dem, som har brug for hjælp.
Læs hele nyheden
2 piger hjemgivet efter et barskt anbringelsesforløb!!
05-03-2020
Det er bestemt ikke nogen nem kamp, at få sine børn hjem igen, når de først er blevet anbragt - det lykkedes for en moder at få 2 piger hjem igen.
Læs hele nyheden
Kæmpe sejr for retssikkerheden - videreført anbringelse sat på pause i 2 retssager...
08-02-2020
I 2 sager fik forældrene endeligt sat proces vedr. videreført anbringelse på pause ved domstolene. Forældrene er foreløbigt meget lettede
Læs hele nyheden
9 årig dreng endeligt hjemgivet
04-06-2019
9 årig dreng endeligt hjemgivet – fejlanbringelse – skal historien frem?
Læs hele nyheden
Medhold i Ankestyrelsen – første skridt mod hjemgivelse.
09-05-2019
En ny forældrekompetenceundersøgelse – som vi havde kæmpet hårdt for – viste et noget mere positivt billede af moderen og hendes evne i forhold til sønnen.
Læs hele nyheden
En dreng blev meget glad for at blive fjernet fra en sikret institution.
08-05-2019
En dreng blev meget glad for at blive fjernet fra en sikret institution - Servicelovens § 63b var ikke overholdt.
Læs hele nyheden
Barn hjemgivet (udstiller mangelfuldt klagesystem)
12-03-2019
Efter mange års kamp blev et barn hjemgivet. Dette skete til trods for, at Byretten sidste år bestemte, at anbringelsen skulle vare barndommen ud.
Læs hele nyheden
En forening, som gør en positiv forskel - hjælper øvrigt netværk til anbragte børn!
09-03-2019
Bedsteforældre og øvrigt netværk til anbragte børn glemmes ofte - en forening før aktivt noget for at modvirke dette.
Læs hele nyheden
Tvangsmæssig bortadoption - et ekstremt indgreb - rødderne skæres væk.
15-02-2019
Adoption er som det klare udgangspunkt et fuldstændigt familieskifte, hvor alt forbindelse, relation og kontakt til biologiske forældre, søskende, bedsteforældre mv. afbrydes. Programmer som fx. DR's "Sporløs" viser, at båndet til den biologiske familie betyder ekstremt meget for det enkelte menneske.
Læs hele nyheden
Glædelig nyhed - et barn skal hjemgives.
15-02-2019
Når man beskæftiger sig indgående med sager om anbringelse, og kæmper for retssikkerheden på området kan man ofte blive mødt med en følelse af håbløshed i forhold til de mange afgørelser i anbringelsessager, som (i mine øjne) alt for ukritisk godkendes. Det er derfor vigtigt også at fortælle, når det går godt.
Læs hele nyheden
Anbringelse (foreløbig) forhindret i Børn og ungeudvalget. GLEM IKKE BARNET!
18-01-2019
Barnet eller den unges holdning til anbringelse skal fremgå, når sagen skal i Børn og -ungeudvalget.
Læs hele nyheden
Sejr til børnebørnene
08-11-2018
Stor udvidelse af børnenes samvær med mormor
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrister –hvad er det egentlig??
09-10-2018
Formålet med genbehandlingsfristen er at sikre, at der løbende kigges på sagen og tages stilling til, om anbringelsesgrundlaget stadig er til stede. Med en frist for tvungen genbehandling bør det således være sikret, at ingen sager glemmes.
Læs hele nyheden
Ankestyrelsens beføjelser
03-10-2018
Mange kender Ankestyrelsen som den myndighed, man kan klage til, hvis man er uenig i en beslutning truffet af Børne- og Ungeudvalget eller forvaltningen. Udover at være klagemyndighed, så har Ankestyrelsen dog også mulighed for selv at tage sager op af egen drift, hvis de bliver bekymrede for, om en kommunen fortager det nødvendige og træffer afgørelser, der er i overensstemmelse med et barn- eller en ungs tarv.
Læs hele nyheden
Endnu en anbringelse forhindret….
27-09-2018
En 14 årig pige fik lov at blive hjemme - kommunen havde ikke tilbudt den rigtige hjælp.
Læs hele nyheden
Anbringelse ophævet i Børn og ungeudvalget – barn kom hjem igen.
27-09-2018
Manglende overholdelse af Servicelovens § 75, stk.1 - alene formanden eller næstformanden for Børn og ungeudvalget kan akut-anbringe.
Læs hele nyheden
Materiale ved møde i Børne- & Ungeudvalg
31-08-2018
Hvad skal materiale til møde i Børne- og Ungeudvalget som minimum indeholde?
Læs hele nyheden
Betingelser for anbringelse udenfor hjemmet uden samtykke
09-08-2018
Vi taler så meget om de forskellige detaljer i anbringelsessager, men hvad skal der egentlig til for at kommunen kan anbringe et barn udenfor hjemmet uden forældrenes samtykke?
Læs hele nyheden
Lidt om handlekommuner
09-08-2018
Hvem er det egentlig, der skal bestemme om et barn skal anbringes, en anbringelse opretholdes eller et barn hjemgives (eller have anden støtte fra kommunen)?
Læs hele nyheden
Børn og ungeudvalget - få sagen afvist eller udsat
02-08-2018
Hvilke indsigelser kan hindre sagens behandling?
Læs hele nyheden
Endnu en hjemgivelse...
09-07-2018
Barn hjemgivet efter samtykke til anbringelse trukket.
Læs hele nyheden
​Forældreevneundersøgelser - lidt fakta.....
06-07-2018
Hermed lidt svar på ofte stillede spørgsmål om forældrekompetence-undersøgelser.
Læs hele nyheden
​​Retssikkerhed i børnesager!?!
04-07-2018
Hvordan ser det ud med retssikkerheden i anbringelsessager? Der er meget som kan blive meget bedre. Hvor kan man få hjælp og informationer?
Læs hele nyheden
HJEMGIVELSE i to sager
04-07-2018
To sager, hvor det er besluttet at hjemsende et barn - i den ene sag kommer barnet hjem på mandag og i den anden sag i august.
Læs hele nyheden
​Sag om tvangsmæssig adoption stoppet for anden gan
23-03-2018
Familien åndede foreløbigt lettet op - 2. gang vand David over Goliath. Som familien siger - "..xx....vil altid tilhøre vores familie, og vi giver aldrig op"
Læs hele nyheden
Sejr til forældre i Ankestyrelsen.
20-03-2018
Forældre gav ikke op og fik ret i Ankestyrelsen - Børn og ungeudvalgets afgørelse blev ophævet.
Læs hele nyheden
Hjemgivelse
05-04-2017
Et enigt udvalg valgte ikke at følge kommunens indstilling om fortsat anbringelse, og et anbringelsesforløb blev afsluttet.
Læs hele nyheden
​Vi kæmper videre for mere retssikkerhed i børnesager.
05-04-2017
Det er vist ingen hemmelighed, at der er massive problemer med retssikkerhed i sager om anbringelse - nu besøger vi Institut for menneskerettigheder.
Læs hele nyheden
​Børn- og Ungeudvalget anbragte ikke barnet!!
05-04-2017
En kommune ønskede at anbringe en 12 årig dreng. Hverken barnet eller forælderen ønskede anbringelsen, og barnet var meget glad for at bo hjemme.
Læs hele nyheden
Ankestyrelsen ophæver Børn og ungeudvalgets afgørelse om anbringelse
11-01-2017
​En sjælden god afgørelse fra Ankestyrelsen er lige landet på kontoret: "----barnet....... skal IKKE være anbragt uden for hjemmet".
Læs hele nyheden
Råd om forældrekompetence-undersøgelser
05-01-2017
Forældrekompentence-undersøgelser er ofte det helt afgørende dokumenter i spørgsmålet, om barnet kan bo hos forældrene - få nogle gode råd.
Læs hele nyheden
Ankestyrelsen konstateret grove fejl i sagsbehandlingen
22-01-2015
Nogle gange synes forvaltningen, at det skal gå stærkt, men det må aldrig gå så stærkt, at lovene ikke overholdes og børn og forældres retssikkerhed tilsidesættes. Det har Ankestyrelsen igen slået fast i den afgørelse, jeg netop har modtaget i en verseren
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist ned fra 2 år til 1/2 år
21-05-2014
Genhandlingsfrist nedsat særligt, da der ikke forelå forældrekompetenceundersøgelse for den eneforælder og da det manglede forældrehandleplan.
Læs hele nyheden
Ankestyrelsen ophævet overvåget samvær
20-05-2014
Ankestyrelsen valgte i en sag at ophæve det overvågede samvær, som var godkendt af Børn og ungeudvalget , blandt andet pga. gode samværsbeskrivelser.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat
13-05-2014
Retten valgte at nedsætte genbehandlingsfristen særligt pga. manglende støtte til udvikling af forælderens forældrekompetencer og pga. en for uspecifik forældrehandleplan.
Læs hele nyheden
Hjemgivelse af søskende
29-04-2014
Efter ca. 4 er et søskende par endeligt hjemgivet ved Kalundborg Kommune. Det var ikke sket uden massiv og vedvarende indsats fra forældrene og forældrenes bagland.
Læs hele nyheden
Barn hjemgivet
30-09-2013
Børne- og Ungeudvalget for Københavns kommune
Læs hele nyheden
Genhandlingsfrist nedsat
27-09-2013
Sag ved Ishøj Kommunes Børn og Ungeudvalg, hvor genbehandlingsfristen blev halveret.
Læs hele nyheden
Hjemgivelse af barn - Børn og ungeudvalget i Ishøj
27-09-2013
Sag ved ishøj kommune, hvor Børn og Ungevalget hjemgav et barn.
Læs hele nyheden
Sag med nedsættelse af genbehandlingsfrist - behov for supplering af forældrekompentanceundersøgels
23-09-2013
Børn og Ungeudvalget ved Odsherred Kommune halvedere genbehandlingsfrist.
Læs hele nyheden
Regeringen er kommet med 2020 mål udsatte børn og unge
13-09-2013
Regeringen er netop kommet med en plan (Alle skal med) for de mest udsatte. Planen omhandler blandt andet udsatte børn og unge, herunder også anbragte børn.
Læs hele nyheden
Debat på ordet er dit - facebook
15-07-2013
På DR - "Ordet er dit" facebook er det mulighed for at deltage i en debat omkring anbringelse af børn.
Læs hele nyheden
Ny klagestruktur - sociale nævn nedlægges 1. juli 2013
25-06-2013
Ny forhåbentlig mere overskuelig klageadgang træder i kraft 1. juli 2013 (lov om ændring af lov om retssikkerhed mv., lov nr. 493 af 21 . maj 2013)
Læs hele nyheden

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk