Følg os på Facebook:

TVANGSADOPTION – FÅ GRATIS ADVOKATBISTAND

Tvangsadoption – vel det mest indgribende som findes i sager om børn!

Tvangsadoption kaldes også adoption uden samtykke. Det er en meget indgribende afgørelse. Barnet fjernes permanent fra sine biologiske forældre. Barnet får dermed nye ”juridiske” forældre.

Som forældre har I brug for hjælp og råd ved en sådan tvangsadoption, og det har vi stor erfaring med.

​Vi kan tilbyde professionel advokathjælp og støtte gennem hele forløbet, og vi har indgående og stor erfaring med sager om adoption uden samtykke. Vi kæmper for, at forældre, børn samt øvrig familie stilles bedre og lyttes mere til i forbindelse med en sag om tvangsadoption. Det brænder vi for!

Vi hjælper i hele Danmark – og vi er blandt de mest erfarne advokater på området.

Vi har deltaget i mange sager om adoption, deltaget flere gange i diverse medier og deltaget i den politiske debat omkring anbringelse uden samtykke. Vi kæmper for retssikkerheden for børn og forældre.


Adoption skal være til barnets bedste

Adoption uden samtykke kan kun finde sted, når både kommunen og Ankestyrel­sen vurderer, at forældrene aldrig vil kunne varetage omsorgen for barnet, eller hvis barnet har opnået en tilknytning til sin plejefamilie, der vil være skadelig at bryde.

Adoption uden samtykke altid være til barnets bedste!!

Det siger loven

Kommunen skal forelægge sagen for børn og unge-udvalget, hvis kommunen vurderer, at adoption vil kunne gennemføres uden samtykke fra forældrene efter adoptionslovens § 9, stk. 2-4.

Muligheden for adoption uden samtykke falder overordnet i to kategorier. For det første, hvis det er sandsynliggjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet (adoptionslovens § 9, stk. 3). For det andet hvis barnet har opnået en tilknytning til plejefamilien, der vil være skadelig for barnet at bryde (adoptionslovens § 9, stk. 4). Ydermere kan der være særlige tilfælde, der falder uden for de ovenstående kategorier (adoptionslovens § 9, stk. 2).

Sagens gang i kommunen

Kommunens sagsbehandler indleder sagen med at foretage et dokumentationsarbejde. Kommunen vil forsøge at opnå forældrenes samtykke, og der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

Hvis kommunen ikke kan få forældrenes samtykke til adoption og kommunen vurderer, at der skal ske tvangsadoption, indstiller kommunen til børn- og unge-udvalget.

Sagens gang i børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget består af 1 dommer, 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 pædagogisk/psykologisk sagkyndige.

Kommunens indstilling om tvangsadoption vurderes på et møde, hvor I forældre også deltager med jeres advokat. Barnet har også sin egen advokat. Hvis udvalget er enige med kommunen, indstiller børn og unge-udvalget til adoption uden samtykke og videresender deres indstilling til Ankestyrelsen.

Sagens gang i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen gennemgår sagen og træffer afgørelse på et møde, hvor I forældre og jeres advokat deltager.

Hvis Ankestyrelsen vurderer, at barnet skal tvangsadopteres, flyttes barnet på dette tidspunkt til adoptivforældrene også selvom sagen indbringes for domstolene.

Ankestyrelsens afgørelse kan påklages til byretten og derefter landsretten

Ankestyrelsens afgørelse om adoption kan indbringes for byretten. Forældre med advokat og barnets advokat deltager i retsmødet i byretten. Der er mulighed for at anke byrettens dom til landsretten. Hvis landsretten træffer afgørelse om, at der skal ske tvangsadoption, gennemføres adoptionen endeligt og Ankestyrelsen udsteder adoptionsbevillingen.

I helt særlige tilfælde kan landsrettens dom ankes til Højesteret.

Hvad betyder det juridisk set at barnet tvangsadopteres?

Tvangsadoption betyder, at biologiske forældre ikke længere har nogen juridiske rettigheder i forhold til barnet. Det betyder bl.a., at arveretten mellem I biologiske forældre og barnet bortfalder, og at forældremyndigheden overgår til adoptivforældrene.

Hvem kan adoptere barnet?

Barnet kan enten blive adopteret af barnets plejeforældre eller af andre godkendte adoptanter.

Samvær med et bortadopteret barn

Der er mulighed for at biologiske forældre efter adoption uden samtykke er gennemført, kan ansøge om samvær via Familieretshuset.

Det er Familieretshuset og ikke kommunen der træffer afgørelse om samvær, når barnet er tvangsadopteret.

Gratis advokatbistand

Har I brug for hjælp i en sag om adoption uden samtykke, kan I få hjælp fra os hos os uden, at det er forbundet med økonomiske omkostninger for jer. Det koster ikke noget.

I sager om tvangsadoption har både barnet og forældremyndighedsindehaveren ret til gratis advokatbistand.

Barnet skal have sin egen advokat, uanset alder. Også helt små børn i sager om adoption uden samtykke skal have advokat.

I er velkommen til at kontakte advokat Maiken Breum, advokat Thorbjørn Thomsen og advokatfuldmægtig Christina Wandel for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe jer med lige netop jeres situation.

Vi møder i hele landet i børn og unge-udvalg, Ankestyrelsen i både København og Aalborg samt i alle landets by- og landsretter. Vi er blandt de advokater i Danmark, som har haft flest sager om adoption uden samtykke!

Ring på tlf. 46 35 15 15, send en mail til roskilde@advodan.dk eller udfyld kontaktformularen på vores hjemmeside.

Vi sørger for, at jeres stemme bliver hørt.

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

God afslutning på på året
Flere børn hjemgivet i december 2023!
Læs hele nyheden
Tvangbortadoption afværget
​Sag om adoption stoppet – foreløbigt…en sjælden sejr til forældrene.
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk