Følg os på Facebook:

mange års erfaring med tvangsfjernelse

 • ​Hjælp ✔
 • Støtte ✔
 • Rådgivning ✔
 • Vejledning ✔

​Advodan Roskilde A/S

Algade 43, 4000 Roskilde

Ring eller skriv til os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe og støtte dig:​

ADVOKAT VED TVANGSFJERNELSE og tvangsanbringelse AF DIT BARN

DU HAR RET TIL GRATIS ADVOKATHJÆLP, HVIS KOMMUNEN BESLUTTER SIG FOR AT TVANGSFJERNE DIT BARN.

Retten til en gratis advokat ved tvangsfjernelse og tvangsanbringelse omfatter sagens behandling hos børne- og ungeudvalget, eventuelt med en efterfølgende ankesag ved Den Sociale Ankestyrelse samt retten.

Kommunen skal oplyse dig om retten til gratis hjælp af advokat ved tvangsfjernelse.

Også i en række andre situationer har du ret til gratis advokathjælp – fx hvis kommunen beslutter, at samværet med dit tvangsanbragte barn skal ophøre.

Retten til gratis advokat ved tvangsanbringelse fremgår af Servicelovens § 72:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag om:

 1. Gennemførelse af en undersøgelse efter § 51.
 2. Anbringelse uden for hjemmet efter § 58.
 3. Opretholdelse af en anbringelse efter § 62.
 4. Gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter § 63.
 5. Videreførelse af en anbringelse efter § 68 a.
 6. Godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 75, stk. 3.
 7. Ændring af anbringelsessted efter § 69, stk. 3 eller 4, jf. § 58.
 8. Afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3 og 4.
 9. Brev og telefonkontrol efter § 123, stk. 2.
 10. Anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner efter § 123 b, stk. 1.
 11. Tilbageholdelse efter § 123 c.

Stk.2. Forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene skal have tilbud om gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter § 78, stk. 4.

Stk.3. Under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 71, stk. 3 og 4, og en sag om brev- og telefonkontrol efter § 123, stk. 2, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om gratis advokatbistand.

Stk.4. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

Få mere information om en gratis advokat ved tvangsanbringelse og tvangsfjernelse

​Vil du vide mere om, hvordan du kan få gratis rådgivning og hjælp af en advokat ved tvangsanbringelse og tvangsfjernelse? Du er mere end velkommen til at ringe eller skrive til os for at få mere information om omfanget af den gratis advokathjælp på telefon 46 35 15 15 eller ved at skrive til vores e-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk​.

Vi sidder klar til at vejlede dig og støtte dig i den svære tid.

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

Tvangsmæssig bortadoption - et ekstremt indgreb - rødderne skæres væk.
Adoption er som det klare udgangspunkt et fuldstændigt familieskifte, hvor alt forbindelse, relation og kontakt til biologiske forældre, søskende, bedsteforældre mv. afbrydes. Programmer som fx. DR's "Sporløs" viser, at båndet til den biologiske familie betyder ekstremt meget for det enkelte menneske.
Læs hele nyheden
Glædelig nyhed - et barn skal hjemgives.
Når man beskæftiger sig indgående med sager om anbringelse, og kæmper for retssikkerheden på området kan man ofte blive mødt med en følelse af håbløshed i forhold til de mange afgørelser i anbringelsessager, som (i mine øjne) alt for ukritisk godkendes. Det er derfor vigtigt også at fortælle, når det går godt.
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk