Følg os på Facebook:

GODE RÅD OG STØTTE

HUSK AT FÅ AKTINDSIGT

Det er ofte en god ide løbende at få aktindsigt i din sag, sådan at du altid kan følge med i hvilke dokumenter, kommunen har om din sag. Du har hos kommunen krav på at se de dokumenter der omhandler din sag.

Særligt i sager tvangsfjernelse/tvangsanbringelse oplever mange forældre, at der kan være uoverensstemmelser mellem, hvordan forældrene har oplevet sagen hos kommunen, og hvordan sagen er beskrevet i kommunens dokumenter. Det kan være kommunens beskrivelser af samvær, møder med forældrene og lignende, som nogle gange viser sig at være beskrevet noget anderledes i kommunens dokumenter, end sådan som forældrene har opfattet situationen.


Aktindsigten giver således ofte et fuldstændigt komplet billede af, hvordan kommunen oplever sagen.

MØDER MED KOMMUNEN

Mange forældre oplever det som utroligt krænkende, når kommunen anbefaler en anbringelse / tvangsfjernelse. Nogle forældre vælger herefter helt at afbryde samarbejdet/dialogen med kommunen.


Man kommer som forældrene i en sådan situation nemt til at tale grimt/nedsættende til kommunen. Det er forståeligt, men det er som regel altid den bedste løsning at have en dialog med kommunen i en god tone – selvom man måske ikke selv oplever en god tone fra kommunens side.


Det er en god ide at tage en bisidder med til møderne hos kommunen.


Vi oplever alt for ofte, at der i referater/akter hos kommunen er faktuelle fejl. Sørg for at du løbende får aktindsigt, så du kan følge med i, hvilke faktuelle oplysninger kommunen har noteret. Det er også en god ide, at du (evt. med hjælp fra en bisidder) laver referater fra møder hos kommunen, sådan at din oplevelse af det drøftede helt sikkert kommer frem i sagen.

HVORNÅR KONTAKTE ADVOKATEN I SAGER OM TVANGSFJERNELSE / TVANGSANBRINGELSE?

Det bedste er, at have advokaten med så tidligt så muligt i forløbet i en sag om tvangsfjernelse / tvangsanbringelse. Dvs. allerede når kommunen begynder at tale om, at det kan blive nødvendigt at anbringe dit barn, kan det være en god ide at kontakte en advokat.


Sagen starter ofte længe inden advokaten normalt kommer ind i billedet, men når advokaten kommer tidligt ind i billedet, er det vores oplevelse, at mange sager om anbringelse ender med, at der ikke sker en anbringelse.


Problemet er dog i den situation, at kommunen først betaler for advokaten, når der foreligger en indstilling om tvangsfjernelse / tvangsanbringelse. Visse kommuner betaler undtagelsesvist for advokatbistand i et vist omfang tidligere i forløbet i en sag om tvangsfjernelse.

SAMTYKKE TIL FRIVILLIG ANBRINGELSE?

De fleste anbringelser i Danmark er frivillige – det vil sige, at forældremyndighedsindehaverne har accepteret/godkendt anbringelsen. Der er for tiden (2012) ca. 13.000 anbragte børn i Danmark. En del af disse er tvangsanbragte / tvangsfjernet – dvs. anbragt uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.


De seneste år er andelen af tvangsanbragte børn steget.

Ofte kan det være vanskeligt som forælder at beslutte, om man skal acceptere/godkende kommunens forslag til frivillig anbringelse. I nogle situationer får forældre at vide af kommunen, at de skal acceptere en frivillig anbringelse, idet der ellers vil være en tvangsfjernelse / tvangsanbringelse.


Afgørende må være hvad der er bedst for dit barn, og om du er enig i kommunens vurdering. Hvis du er i tvivl må du meget gerne kontakte os, sådan at vi kan drøfte situationen.

FBU FORÆLDRESTØTTE ER MÅSKE EN HJÆLP TIL DIG?

FBU ForældreStøtte er et uvildigt tilbud, hvor du kan få støtte og rådgivning, også hvis dit barn er anbragt. FBU ForældreStøtte kan blandt andet hjælpe dig som bisidder, du kan møde andre forældre, og deltage i forskellige arrangementer.

Se nærmere på www.fbuforældrestøtte.dk.

Du kan ringe på 46 35 84 85.

Du kan her downloade en folder vedrørende FBU ForældreStøtte.

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk