Følg os på Facebook:

Endnu en anbringelse forhindret….

Endnu en anbringelse forhindret…. En 14 årig pige fik lov at blive hjemme. Kommunen havde lagt sagen i Børn og ungeudvalget, da kommunen mente at der var alvorlig mistrivsel hos barnet. Forælderen havde gennem flere år rykket for mere hjælp til barnet – fx. Psykologsamtaler. Dette var aldrig blevet bevilget – der var heller ikke fra kommunens side foreslået psykiatrisk udredning eller psykologisk udredning. Der havde tidligere været en støtte i hjemmet, som skulle hjælpe med at barnet kom i skole, men denne støtte ophørte for 6 måneder siden, og der havde ikke efterfølgende været nogen hjælp. Barnet havde højt fravær i skolen, og kommunen mente at ophold på en institution burde kunne rette op på situationen. Det blev kraftigt præciseret overfor udvalget, at det handler om at give den rette hjælp – og at man ikke havde givet den rette hjælp fra kommunen. Det blev også anført, at anbringelser i sig selv ofte medfører et traume hos et barn. Så man skal kun anbringe, når der ikke er nogen begrundet formodning for at man ikke kan løse problemerne i hjemmet. Et enigt udvalg sagde nej til anbringelse og opfordrede til at barnet får psykologhjælp. Forælderen og barnet var meget glade, og håber, at den rigtige hjælp nu endeligt kommer (ellers må de skrive til Ankestyrelsen jf. Servicelovens § 65 og bede om at Ankestyrelsen pålægger kommunen at give hjælpen).

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Genbehandlingsfrist nedsat markant…
Godt forberedt gav pote....
Læs hele nyheden
FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER
Det er nu slået fast, at alle dele i en FKU skal laves af autoriseret psykolog.
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk