Følg os på Facebook:

Ankestyrelsen konstateret grove fejl i sagsbehandlingen

Grove fejl i sagsbehandlingen medfører, at Børne- og Ungeudvalgets godkendelse af formandsbeslutning, som har medført fortsat anbringelse på ændret opholdssted ophæves af Ankestyrelsen. Desuden ophæver Ankestyrelsen Børne- og Ungeudvalgets afgørelse om afbrudt kontakt mellem den unge og hans forældre og øvrige familie samt ophæver anonymisering af anbringelsessted.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, den unge, som selv er part i sagen, ikke har modtaget skriftlig meddelelse om formandens afgørelse inden for 24 timer, som loven ellers kræver.

Desuden er der lagt vægte på, at han, uden forklaring, ikke var indkaldt til det efterfølgende møde i Børne- og Ungeudvalget, selvom han havde krav på at kunne udtale sig, og direkte, udtrykkeligt havde ønsket at benytte sig af muligheden.

I Ankestyrelsens afgørelse kritiseres forvaltningen/udvalget også for, at udvalgets afgørelse ikke er tydelig i sin formulering, hvilket medfører, at de retssikkerhedsmæssige krav heller ikke af den grund er opfyldt.

Endelig påpeger Ankestyrelsen, at Børne- og Ungeudvalget kun kan tage stilling til, om der er et anbringelsesgrundlag og ikke til, om der skal ske ændring af anbringelsessted. Det var ikke en del af formandsbeslutningen.

Af de grunde er Børne- og Ungeudvalgets afgørelse om godkendelse af formandens beslutning anset for ugyldig og derfor ophævet.

Grunden til, at afbrudt kontakt og anonymisering af opholdssted er ophævet, er primært den unges alder. Han er så gammel, at han selv tager kontakt med dem, han har lyst til, og så giver det ikke mening at have rigide regler og kontrol af, hvem han ringer til eller er facebook venner med.

Tilbage står en fortsat anbringelse, men nu på almindelige vilkår, og en almindelig genbehandlingsfrist på 2 år. ”Min” dreng vil selvfølgelig helst hjem, men i det mindste sker anbringelsen nu på nogle vilkår han kan (over-)leve med.

Det er en lang række grove fejl, der er sket fra forvaltningen/udvalgets side og det er slet ikke i orden. I sager, hvor der træffes formandsbeslutninger, går det stærkt og det er jo også formålet. Men af den grund mener jeg også, at forvaltningen og Børne- og Ungeudvalget skal være ekstra omhyggelige med, at det er den korrekte beslutning der træffes og ikke mindst at retssikkerheden overholdes til punkt og prikke. Problemet er jo, at skaden for længest er sket, når først sagen når til Ankestyrelsen.

Maiken

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk