Følg os på Facebook:

Genbehandlingsfrist ned fra 2 år til 1/2 år

I sag i maj måned havde Børn og ungeudvalget ved Køge Kommune indstillet til anbringelse samt genbehandlingsfrist på 2 år for et 3 årigt barnet. Barnet havde været anbragt stort set siden fødslen.

Jeg var i sagen advokat for faderen, som ikke påstod hjemgivelse men en forkortet genbehandlingsfrist på maksimalt 6 måneder.

Der var udarbejdet en forældrekompetenceundersøgelse af faderen, som viste at faderen intellektuelle og personlige ressourcer til at udvikle en større forældrekompetence. Faderen oplevede ikke at han fik nogen hjælp til at udvikle sig, og dette var blandt andet dokumenteret ved manglende forældrehandleplan. Faderen villle meget gerne have hjælp, men oplevede altså ikke at få den.

Faderens samvær var gradvist blevet øget og forløb uden problemer. Argumentationen fra faderens side var særligt at han gerne vil have hjælp, men ikke fik den, selvom psykologen havde meddelt, at han har potentiale til at udvikle sig. Faderen lagde også særligt vægt på, at han havde udviklet sig massivt siden barnet oprindeligt blev anbragt ca. 3 år tidligere.

Der var ikke lavet nogen forældrekompetenceundersøgelse af moderen, hvorfor det blev gjort gældende at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst. Moderen påstod via sin advokat hjemgivelse.

Sagen viser, at det ofte er en meget god ide at fokusere på, om der er givet tilstrækkelig hjælp. Det skal fremgå forældrehandleplanen jvf. Servicelovens § 54, stk. 2, hvilken plan der er for hjælp til forælderen. Samtidig viser sagen også, at det er vigtigt at fokusere på om begge forældres forældreevner er undersøgt. Endeligt viser sagen også, at det er vigtigt at forholde sig til sin situation og derfor kan være relevant at argumentere for en kort genbehandlingsfrist frem for hjemgivelse, hvis det er klart at der ikke er grundlag for en hjemgivelse på nuværende tidspunkt -men udviklingspotentiale.

Advokat Thorbjørn Thomsen

maj 2014

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

barn hjemgivet
Det blev vurderet at barnet ville have det bedre hjemme end på et opholdssted
Læs hele nyheden
​Dom fra Landsretten adoption – samlebånd og tilfældighed….
Sager om adoption uden samtykke er præget af alt for meget tilfældighed...og klar mangel på skepsis fra klageinstanser....
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk