Følg os på Facebook:

​​Retssikkerhed i børnesager!?!

​Retssikkerhed i børnesager!?!

Jeg holdt for 1,5 uge siden er oplæg for Forenigen for bedsteforældre og øvrigt netværk til anbragte børn.

Foreningen ville gerne have, at jeg fortalte om retssikerhed.

...

Det er svært at fortælle om retssikkerhed, når det er ens oplevelse at retssikkerheden halter ekstremt meget.

Bedste forældre har reelt igen som helt rettigheder.

Store problematikker, blev der talt om:
-Oplevelse af at klageinstansers udgangspunkt er at "systemet" har ret
-Ekstremt sjældent konsekvens af sagsbehandlingsfejl.
Ikke svar på henvendelser.
-Ekstrem stor magt hos den enkelte sagsbehandler.
-Meget begrænset ret til advokat og støtteperson.
-Vilkårlighed omkring forældrekompetence-undersøgelser
-Uigennemskueligt klagesystem
-Barnets stemme som ofte overhøres.
osv osv.

Vi talte om de instanser, som bør højne retssikkerheden.

Bl.a.
-Domstolsystemet - ret til advokatbistand i visse situationer for forældre og børn, begrænset, men bedre end intet.
-Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
-Ombudsmanden.
-Ombudsmandens Børnekontor (som ofte overses)
-Ankestyrelsens mulighed for at pålægge kommunen at gøre noget.
-Klage til Psykolognævnet
-Klage til Datatilsynet
-Erstatningssager for offentlig omsorgssvigt

Og det som meget sjældent hjælper:
-Anmelde kommunen til politet
-Gå til medierne med sagen
-Sagsøge kommunen til at gøre noget bestemt
m m.

Og nogle af de steder, hvor man få diverse oplysninger:
Bla.:
boerneportalen.dk
ast.dk
socialstyrelsen.dk
socialministeriet.dk
boernekontoret.ombudsmanden.dk
Diverse facebook-grupper

Det kan godt blive meget bedre på børneområdet.

Advokat Thorbjørn Thomsen

thom@advodan.dk

46351515

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk