Følg os på Facebook:

mange års erfaring med tvangsfjernelse

  • ​Hjælp ✔
  • Støtte ✔
  • Rådgivning ✔
  • Vejledning ✔

​Advodan Roskilde A/S

Algade 43, 4000 Roskilde

Ring eller skriv til os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe og støtte dig:​

​​Retssikkerhed i børnesager!?!

​Retssikkerhed i børnesager!?!

Jeg holdt for 1,5 uge siden er oplæg for Forenigen for bedsteforældre og øvrigt netværk til anbragte børn.

Foreningen ville gerne have, at jeg fortalte om retssikerhed.

...

Det er svært at fortælle om retssikkerhed, når det er ens oplevelse at retssikkerheden halter ekstremt meget.

Bedste forældre har reelt igen som helt rettigheder.

Store problematikker, blev der talt om:
-Oplevelse af at klageinstansers udgangspunkt er at "systemet" har ret
-Ekstremt sjældent konsekvens af sagsbehandlingsfejl.
Ikke svar på henvendelser.
-Ekstrem stor magt hos den enkelte sagsbehandler.
-Meget begrænset ret til advokat og støtteperson.
-Vilkårlighed omkring forældrekompetence-undersøgelser
-Uigennemskueligt klagesystem
-Barnets stemme som ofte overhøres.
osv osv.

Vi talte om de instanser, som bør højne retssikkerheden.

Bl.a.
-Domstolsystemet - ret til advokatbistand i visse situationer for forældre og børn, begrænset, men bedre end intet.
-Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
-Ombudsmanden.
-Ombudsmandens Børnekontor (som ofte overses)
-Ankestyrelsens mulighed for at pålægge kommunen at gøre noget.
-Klage til Psykolognævnet
-Klage til Datatilsynet
-Erstatningssager for offentlig omsorgssvigt

Og det som meget sjældent hjælper:
-Anmelde kommunen til politet
-Gå til medierne med sagen
-Sagsøge kommunen til at gøre noget bestemt
m m.

Og nogle af de steder, hvor man få diverse oplysninger:
Bla.:
boerneportalen.dk
ast.dk
socialstyrelsen.dk
socialministeriet.dk
boernekontoret.ombudsmanden.dk
Diverse facebook-grupper

Det kan godt blive meget bedre på børneområdet.

Advokat Thorbjørn Thomsen

thom@advodan.dk

46351515

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

Tvangsmæssig bortadoption - et ekstremt indgreb - rødderne skæres væk.
Adoption er som det klare udgangspunkt et fuldstændigt familieskifte, hvor alt forbindelse, relation og kontakt til biologiske forældre, søskende, bedsteforældre mv. afbrydes. Programmer som fx. DR's "Sporløs" viser, at båndet til den biologiske familie betyder ekstremt meget for det enkelte menneske.
Læs hele nyheden
Glædelig nyhed - et barn skal hjemgives.
Når man beskæftiger sig indgående med sager om anbringelse, og kæmper for retssikkerheden på området kan man ofte blive mødt med en følelse af håbløshed i forhold til de mange afgørelser i anbringelsessager, som (i mine øjne) alt for ukritisk godkendes. Det er derfor vigtigt også at fortælle, når det går godt.
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk