Følg os på Facebook:

Ankestyrelsens beføjelser

Ankestyrelsens beføjelser Mange kender Ankestyrelsen som den myndighed, man kan klage til, hvis man er uenig i en beslutning truffet af Børne- og Ungeudvalget eller forvaltningen. Udover at være klagemyndighed, så har Ankestyrelsen dog også mulighed for selv at tage sager op af egen drift, hvis de bliver bekymrede for, om en kommunen fortager det nødvendige og træffer afgørelser, der er i overensstemmelse med et barn- eller en ungs tarv. Ankestyrelsen kan vælge at pålægge kommunen at træffe afgørelse og ankestyrelsen kan også i visse tilfælde selv træffe afgørelse. Ankestyrelsen kan for eksempel selv træffe afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet, ligesom Ankestyrelsen selv kan træffe afgørelse om hjemgivelse af et barn eller en ung. Ankestyrelsen kan for eksempel pålægge forvaltningen at lave yderligere undersøgelser, så som § 50-undersøgelse, psykologisk udredning af barn, ung og/eller forældre, ligesom ankestyrelsen kan pålægge forvaltningen at træffe ny afgørelse om anbringelsessted, udarbejde handleplaner, afholde børnesamtaler/andre partshøringer osv. Der hvor jeg oplever det mest relevant for børn, unge og forældre at benytte sig af Ankestyrelsen mulighed for at tage sager op af egen drift, er i de tilfælde, hvor man ikke kan få den nødvendige hjælpe fra kommunen. Jeg har flere gange oplevet unge med misbrug eller psykisk sygdom, som har haft behov for –og selv har ønsket at få hjælp i form af anbringelse på en relevant institution, men hvor kommunen har sagt nej. I disse tilfælde har det hjulpet, at den unge eller forældrene selv (evt. via advokat) har underrettet Ankestyrelsen om situationen, hvorefter der er blevet taget affære. Ankestyrelsen benytter i øvrigt ofte muligheden for selvstændigt at give pålæg til forvaltningerne i forbindelse med klagesager i øvrigt. Det ses ofte, at en anbringelse nok opretholdes, men at kommunen samtidig pålægges at lave yderligere undersøgelser, give supplerende støtte, udarbejde handleplaner eller træffe ny afgørelse om anbringelsesstedet. Derfor er det også altid meget relevant at oplyse Ankestyrelsen om, hvad man mener, der mangler i en sag, i forbindelse med en klage over anbringelsen i øvrigt. Reglerne om Ankestyrelsens beføjelse til at tage sager op af egen drift findes i servicelovens § 65. Har du spørgsmål i forbindelse med anbringelse af børn, er du meget velkommen til at kontakte os hos ADVODAN Roskilde. Vi er specialister på området og vi er altid klar til at hjælpe dig. /Maiken Breum, advokat (L) ADVODAN Roskilde

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk