Følg os på Facebook:

Sager om tvangsmæssig bortadoption stoppet

​Tvangsmæssig bortadoption stoppet!

Som har som advokat en oplevelse af, at systemet ofte bare tromler frem i sagerne om bortadoption og at forældrene ikke får et ben til jorden.

Nogle gange kan man have en fornemmelse af at klagesystemet har en politisk holdning om, at der bare skal bortadopteres flere børn.

På det seneste har jeg oplevet at være involveret i 2 sager, hvor der blev sat en stopper for bortadoption.

--

I den ene sag godkendte børn og ungeudvalget enstemmigt, at sagen skulle fremmes til adoption. Ankestyrelsen hjemviste sagen til fornyet behandling.

Kommunen lagde sagen i BogU igen med påstand om igen at godkende adoption.

Barnets advokat støttede kommunen (selvom det var et lille barn, som ikke selv kunne sige noget som helst om sin holdning – personligt finder jeg det noget besynderligt med advokater som meget fast støtter adoption af fx 0-1 årige, når disse ikke selv kan udtrykke deres holdning)

Anden gang sagde det samme udvalg NEJ til, at betingelserne for adoption jf. adoptionslovens § 9, stk. 3 var dokumenteret opfyldt. Forældrene var ret ellers sikre på at BogU igen ville godkende indstilling til adoption – men det skete altså ikke. Fantastisk.

Afgørende var bl.a. gode samværsbeskriveler og en psykologisk udtalelse om, at forældrene profiterede af behandling. Endeligt må jeg også indrømme, at det også efter min vurdering havde en betydning, at forældrene virkelig havde forberedt sig på, hvad de ville sige, og at de selv havde læst de vigtigste akter omkring sagen. Det betød også meget, at forældrene også havde erkendelse af hvilke udfordringer, der skulle arbejdes målrettet med.

Jeg kan ikke undlade at tænke på, hvor ekstremt betydningsfuldt i forhold til et barns fremtid BogU-mødet var.

--

En anden sag nåede ikke til BogU (heldigvis), da det via dialog med kommunen lykkedes at få kommunen overbevist om, at der var et potentiale. Denne sag om adoption kom således aldrig for BogU, selvom det var kommunens oprindelige plan.

Her spillede det også en afgørende rolle, at forælderen var meget åben om behovet for hjælp og viste, at hun kunne udvikles.

--

Det er ingen tvivl om, at forældre i sådanne sager er imod en kæmpe overmagt. Dette kombineret med, at praksis ikke er ens i kommunerne vedr. adoption, og at der er bestemt, er en forskellig tilgang i forhold til psykologiske undersøgelser fra psykologers side – betyder at det på mange måder virker som et kaotisk og lidt uforudsigeligt område.

Derfor skal man virkelig som forælder være klædt godt på og have den rette vejledning.

Så der findes nogle enkelte lyspunkter på et område, der er på vej i den gale retning – godt hjulpet af de forkerte politiske vinde….

Advokat Thorbjørn Thomsen

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk