Følg os på Facebook:

mange års erfaring med tvangsfjernelse

  • ​Hjælp ✔
  • Støtte ✔
  • Rådgivning ✔
  • Vejledning ✔

​Advodan Roskilde A/S

Algade 43, 4000 Roskilde

Ring eller skriv til os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe og støtte dig:​

Ny klagestruktur - sociale nævn nedlægges 1. juli 2013

Den 1. juli 2013 bliver Ankestyrelsen klageinstans over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Det bliver således Ankestyrelsen som i børnesager behandler de forhold, som tidligere hørte under det sociale nævn.

De forhold som tidligere skulle behandles under børn og ungeudvalget, herunder blandt andet tvangsmæssig anbringelse, overvåget samvær og afbrydelse af kontakt skal fortsat behandles på samme måde som tidligere.

Den 1. juli 2013 sender kommunerne klager over afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet til Ankestyrelsen, hvis kommunen fastholder sin afgørelse efter at have genvurderet sagen. På den måde er klagebehandlingen blevet placeret ét sted.

Før blev klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet først behandlet enten i de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene, og herefter kunne principielle sager behandles i Ankestyrelsen.


Hvad skal du gøre?

Du ikke foretage dig noget i forbindelse med ændringerne.

​Har du klaget over en kommunal afgørelse inden 1. juli 2013 og endnu ikke fået en afgørelse den dato, overtager Ankestyrelsen din sag. Du vil høre nærmere fra Ankestyrelsen.

Ønsker du at klage fra den 1. juli 2013 over en kommunal afgørelse på social- og beskæftigelsesområdet, skal du som hidtil klage til den kommune, der har truffet afgørelsen. Fastholder kommunen sin afgørelse er det kommunen, der sender din klage videre til Ankestyrelsen - så her skal du heller ikke foretage dig noget.

Forhåbentlig indebærer den nye klagestruktur kortere sagbehandlingstider.

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

Tvangsmæssig bortadoption - et ekstremt indgreb - rødderne skæres væk.
Adoption er som det klare udgangspunkt et fuldstændigt familieskifte, hvor alt forbindelse, relation og kontakt til biologiske forældre, søskende, bedsteforældre mv. afbrydes. Programmer som fx. DR's "Sporløs" viser, at båndet til den biologiske familie betyder ekstremt meget for det enkelte menneske.
Læs hele nyheden
Glædelig nyhed - et barn skal hjemgives.
Når man beskæftiger sig indgående med sager om anbringelse, og kæmper for retssikkerheden på området kan man ofte blive mødt med en følelse af håbløshed i forhold til de mange afgørelser i anbringelsessager, som (i mine øjne) alt for ukritisk godkendes. Det er derfor vigtigt også at fortælle, når det går godt.
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk