Følg os på Facebook:

​Forældreevneundersøgelser - lidt fakta.....

​Forældreevneundersøgelser - lidt fakta.....


Enhver, som har med anbringelsessager at gøre ved at forældreevneundersøgelser næsten altid er det afgørende dokument, som Børn og ungeudvalget, Ankestyrelsen og domstolene lægger afgørende meget vægt på.


Det er det dokument, som reelt ofte afgør om der er grundlag for en anbringelse eller ej.


Her lidt fakta - som måske kan bruges af nogen: (min holdning er i parentes) 


1. Er det et krav for en anbringelse, at der er lavet en forældrekompetence-undersøgelse?
NEJ (måske burde det være det - eller at den altid skulle laves i forbindelse med en anbringelse - i hvert fald ved "tvang").


2. Har forælderen ret til selv vælge psykologen, som skal lave undersøgelsen?
NEJ - det er kommunen, som betaler og kommunens ret at vælge ( Det er min klare holdning, at forældre burde være klart medbestemmende, om hvem der skal undersøge - Bemærk det fremgår af Retssikkerhedsloven, at "Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag". Man kan som folælder nægte at medvirke til en undersøgelse af ens forældreevne.)


3. Må en kommune bruge en psykolog ansat hos kommunen? JA (Men det er i mine øjne ret problematisk)


4. Hvilke retningslinjer gælder når psykologen skal lave undersøgelsen?
Socialministeriet har i juni 2011 udgivet retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetence-undersøeglser (Disse er meget vigtige at kende - det er nogle meget løst formulerede retningslinjer - men visse klare krav er der - fx. at "En Forældrekompetenceundersøgelse bør ikke have til formål udelukkende at bekræfte eller ”blåstemple” kommunens eget oplysningsgrundlag." - og at "erklæringen skal ikke munde ud i anbefalinger om iværksættelse af konkrete
foranstaltninger over for barnet og/eller forældrene." - jeg har set mange erklæringer/undersøgelser, der ikke overholder retningslinjerne)


5. Laves forældrekompetence-undersøgelser på samme måde?
NEJ - der er stor forskel. Mange forskellige typer af test, forskel på antal samtaler med forældre, forskel på varighed af undersøgelsesforløb, forskel på antal samværsobservationer mv. (mennesker er forskellige, men der er efter min vurdering alt for stort "spillerum" - jeg har set adskillige sager, hvor psykologer vurderer samme forældre meget forskelligt)


6. Klagemuligheder?
Man kan klage til psykolognævnet - se mere på psykolognaetnet.dk (det tager meget lang tid - oftest 9-12 måneder, men jeg har oplevet flere sager, hvor det har bevirket, at der kommer en ny undersøgelse)


7. Har kommunen pligt til at følge anbefalingen i en forældrekompetence-undersøgelse?
NEJ (desværre oplevet flere eksempler på at kommuner ikke følger anbefalinger, når kommunen ikke er enige trods de mange penge undersøgelsen har kostet - man får nogle gange det indtryk, at undersøgellsen "nogle gange" bruges af kommunen i det omfang, at den passer med socialrådgiverens indtryk af forældrenene).


Der er link til retningslinjerne fra Socialministeriet


http://socialministeriet.dk/media/14977/retningslinjer-for-foraeldrekompetenceundersoegelser.pdf


Advokat Thorbjørn Thomsen
thom@advodan.dk
46351515

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk