Følg os på Facebook:

Tvangsmæssig bortadoption - et ekstremt indgreb - rødderne skæres væk.

Tvangsmæssig bortadoption - et ekstremt indgreb - rødderne skæres væk. Adoption er som det klare udgangspunkt et fuldstændigt familieskifte, hvor alt forbindelse, relation og kontakt til biologiske forældre, søskende, bedsteforældre mv. afbrydes. Programmer som fx. DR's "Sporløs" viser, at båndet til den biologiske familie betyder ekstremt meget for det enkelte menneske. ... Det virker som om, at den klare tendens er, at "systemet" mere og mere går ind på kort sigt og vurderer, hvad der er bedste for et barn - og nedprioriterer betydningen af det biologiske bånd. Jeg har gennem tiden haft adskillige sager om tvangsmæssig bortadoption. Heldigvis er flere sager. med rette ikke blevet gennemført. Aktuelt har jeg også flere sager, som jeg finder bekymrende. Det er desværre min klare oplevelse, at det virker som om, at der er et politisk ønske (også i diverse klageinstanser) om at der skal gennemføres flere tvangsadoptioner - med den konsekvens at der slækkes på retssikkerheden og ses gennem fingre med dybt problematiske forhold omkring adoptionen. Fx. at sager om tvangsmæssig adoption gennemføres selvom der har været fast samvær mange år, eller sag om tvangsmæssig adoption gennemføres selvom der ikke er nogen aktuelle konkrete psykologiske undersøgelser (med test og observationer) af de biologiske forældre. "Hver enkelt sten" vendes ikke længere - og sagerne gennemføres alligevel, selvom tvivlen er noget højere end tidligere. Hvordan er processen overordnet: 1. Kommunen forelægger en indstilling om adoption uden samtykke for børn- og ungeudvalget. 2. Hvis børn- og ungeudvalget er enige i indstillingen, forelægges sagen for Ankestyrelsen. 3. Hvis Ankestyrelsen er enig i indstillingen, sendes sagen til Statsforvaltningen. 4. Statsforvaltningen træffer afgørelse om adoption. 5. Statsforvaltningens afgørelse kan inden 14 dage indbringes for retten. Og hvad er betingelserne (der er 3 grupper af sager): A. Sager, hvor forældrene er ude af stand til at varetage omsorgen for barnet: • Der skal være åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling på grund af forhold i hjemmet. • Det skal være sandsynliggjort, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet. • Det skal være sandsynliggjort, at adoption af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i barnets opvækst vil være til barnets bedste. B: Sager, hvor barnet har særlig tilknytning til plejeforældrene • Der skal være åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling på grund af forhold i hjemmet eller hos barnet selv. • Barnet skal være så nært knyttet til plejeforældrene, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne tilknytning. C:Andre sager om adoption uden samtykke • Der kan i særlige tilfælde gennemføres en adoption uden samtykke, hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det. Thorbjørn Thomsen - thom@advodan.dk

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk