Følg os på Facebook:

Anbragte børns rettigheder og klagemuligheder.

Anbragte børns rettigheder og klagemuligheder. Det er virkelig lidt en jungle og uoverskueligt at finde ud af, hvad man har ret til som anbragt barn/ung – og hvor man som anbragt barn/ung kan klage til. Nogle rettigheder: Alle børn har ret til en bisidder, når de skal tale med kommunen. Alle børn har ret til at se deres forældre/ relevant netværk (bedsteforældre, søskende mv) Når barnet er fyldt 12 år: Barnet har ret til egen advokat, når sagen skal behandles i børn og ungeudvalget. Man har ret til at se akterne i ens sag (ret til aktindsigt). Barnet kan selv klage over kommunens beslutning om anbringelse, hvor barnet skal bo, hvor meget barnet må se sin familie, og hvem der må være barnets bisidder, eller hvis personalet har brugt magt over for barnet. Når barnet er fyldt 15 år: Man skal selv acceptere anbringelse (og kan selv bede om hjemgivelse) Når barnet er fyldt 16 år: Kommunen skal sørge for at handleplanen indeholder mål mv. vedr. overgangen til voksenlivet Klageinstanser: Beslutninger, som kommunen har taget om barnet: barnet kan klage til kommunen. Kommunen gør ikke det rigtige for at hjælpe dig / tvangsanbringelser – barnet kan bede Ankestyrelsen se på sagen. Bekymrende oplysninger om et opholdssted eller plejefamilie – fx ulovlige magtanvendelser: Det kan meldes til Socialtilsynet. Derudover kan der klages til ombudsmandens børnekontor. Advokat Thorbjørn Thomsen

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Videreført anbringelse undgået – forældre lettede.
Som i andre sager om videreført anbringelse er det vigtigt at gå kritisk til tilknytningsundersøgelsen, da det desværre ofte volder kommuner (og psykologer) en del vanskeligheder at lave tilknytningsundersøgelsen.
Læs hele nyheden
Nedsat genbehandlingsfrist i 2 sager med opfordring til ny FKU – hvad er der sket? Barnet på vej i en sag.
Et skridt på vejen mod hjemgivelse kan ofte være, at der genbehandlingsfristen nedsættes og der bliver lavet en ny FKU.
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk