Følg os på Facebook:

Børn i anbringelser - rettigheder?

Børn i anbringelser - rettigheder?

Jeg er ofte advokat for børn i sager om anbringelse.
Jeg går meget op i, at barnets holdning/ønsker skal komme frem, og at børn skal belastes mindst muligt.

Der er ofte (desværre) forvirring om, hvad der er barnets rettigheder. Kommuner og andre glemmer at orientere barnet om rettigheder - eller også kender mange sagsbehandlere ikke rettighederne.

Jeg har nedenfor skrevet nogle af de vigtigste rettigheder, som du som barn har i sager om anbringelse:

1.

Du har ret til at have en bisidder med til møder med kommunen. En bisidder er en voksen(skal være fyldt 15 år), der kan hjælpe og støtte dig, så du får sagt det, du gerne vil.

2.

Når kommunen laver en børnefaglig undersøgelse af dine forhold skal kommunen som det klare udgangspunkt tale med dig, om hvordan du oplever situationen.

3.

Når kommunen vil anbringe dig eller fortsætte anbringelsen, så skal kommunen som det klare udgangspunkt tale med dig, sådan at det kommer frem hvad du synes.


4.

Du har ret til at se din familie og netværk – det er vigtigt at du ikke mister kontakt til søskende, bedsteforældre mv. (afbrudt kontakt skal godkendes af børn og ungeudvalget)


5.

Når du fylder 15 år har du helt selvstændig partsstatus, dvs. du kan selv bede om at komme hjem, hvis du er anbragt, hvorefter sagen skal i børn og ungeudvalget(hvor du har din egen advokat), hvis kommunen ikke vil hjemgive dig.


6.

Sagsbehandleren skal tale med dig om, hvordan det går det nye sted.


7.

Sagsbehandleren skal tale med dig mindst to gange om året – men du kan altid ringe eller skrive, hvis du har behov for det.


8.

Når du fylder 12 år, har du ret til at klage over de beslutninger, der bliver taget om dig.


9.

Når du fylder 12 år, har du ret til aktindsigt - det vil sige, se papirerne i din sag.


10.

Når du fylder 12 år, har du ret til at få en advokat, når sagen skal i børn og ungeudvalget, Ankestyrelsen eller for domstolene. Retten til at vælge advokaten er din (det er ikke plejefamilien, kommunen, dine forældre eller andre, som vælger advokaten – men det er dig som selv har ret til at vælge)

Her er nogle sager/situationer, hvor du ret til advokatbistand, når du er fyldt 12 år:

• Tvangsanbringelse

•Tvangsundersøgelse

• Gennemførelse af lægelig undersøgelse og behandling

• Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke

• Godkendelse af en foreløbig/akut tvangsafgørelse

• Ændring af anbringelsessted, hvis sagen skal i børn og unge udvalget

• Overvåget samvær, eller afbrydelse af kontakt til forældrene

• Kontrol med brevudveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation

• Anbringelse i delvist lukkede institutioner

• Tilbageholdelse på døgninstitutioner eller opholdssteder

• I en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje


11.

Forud for anbringelsen er kommunen forpligtet til at hjælpe dig med at finde en person i din familie eller netværk, som kan udpeges til at være en støtteperson under anbringelsen. Kommunen skal afholde støttepersonens udgifter til bl.a. transport og telefon.


Held og lykke derude!
Thorbjørn Thomsen, advokat


​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

​Medhold igen i anbringelsessag ved domstolene – ikke opdaterede oplysninger
Det kniber med at få opdateret oplysningerne i sager om anbringelse. Vær opmærksom på det i sager ved domstolene.
Læs hele nyheden
Genbehandlingsfrist nedsat fra 3 år til 4,5 måneder!
Rigtig fin afgørelse for mine klienter i Børn og Ungeudvalget - meget stor nedsættelse af genbehandlingsfristen!
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk