Følg os på Facebook:

TVANGSFJERNELSE af børn og processen dertil

En tvangsfjernelse af et barn skal altid godkendes af Børn- og ungeudvalget. Hos hver kommune er der et Børn- og ungeudvalg bestående af:

 • to kommunalbestyrelsesmedlemmer
 • en dommer
 • to pædagogisk/psykologisk sagkyndige

Hos Advodan kan vi, som familieret advokat, hjælpe med advokat bistand og advokatrådgivning i forbindelse med en sag om tvangsfjernelse af et barn. Vi hjælper familier på både Sjælland, Fyn, Lolland Falster, Jylland og Bornholm.

Akutte situationer ved en tvangsfjernelse

I visse akutte situationer kan formanden for Børn- og ungeudvalget træffe afgørelse om tvangsfjernelse, men denne afgørelse skal godkendes inden en uge af Børn- og ungevalget (godkendelse af formandens beslutning gælder 4 uger). Børn- og ungevalgets afgørelse om tvangsfjernelse kan klages til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens afgørelse kan indbringes for Byretten, og Byrettens dom kan i helt særlige tilfælde indbringes for Landsretten. Vi har stor erfaring som jurist med sager om tvangsfjernelse i alle disse instanser, og advokatbistanden er gratis.

Regelgrundlaget ved tvangsfjernelse i serviceloven:

Det primære lovgrundlag findes i Serviceloven.

Langt de fleste tvangsfjernelser sker i henhold til Servicelovens § 58, stk. 1 – der skal være en ”åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling”.

En tvangsfjernelse kan ske på grund af:

 1. omsorgssvigt
 2. vold eller andre alvorlige overgreb
 3. misbrug eller kriminel adfærd, eller andre svære sociale vanskeligheder
 4. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet / den unge

Derudover er det en betingelse for tvangsfjernelse, at der er en begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet. Med andre ord, så skal det være vurderet, om formålet kan opnås med et mindre indgribende middel – fx støtte i hjemmet eller lignende.

Du kan læse mere reglerne under fanebladet ”Dine rettigheder”.


Lovkrav ved forelæggelse af sager om tvangsfjernelse for børn og ungeudvalget

​Når en sag som tvangsfjernelse forelægges til godkendelse hos Børn- og ungeudvalget skal (bortset fra de akutte anbringelser) følgende blandt andet være opfyldt fra kommunens side:

 • Tilbud om aktindsigt og om at udtale sig
 • Tilbud om gratis advokatbistand
 • Børnesamtale skal have fundet sted (som udgangspunkt)
 • Indstilling med børnefaglig undersøgelse, handleplan for tvangsfjernelsen og barnets holdning
 • Genbehandlingsfrist

Få hjælp af advokatfirma til din sag om tvangsfjernelse af dit barn

Du er altid velkommen til at kontakte os når du har brug for et advokat firma til at yde gratis retshjælp og juridisk rådgivning. Dertil vil vi kunne fortælle dig mere indgående om reglerne og processen ved tvangsfjernelse som advokat.

Du er også velkommen til at ringe til vores advokat firma for at få gratis retshjælp ved en tvangsfjernelse på telefon 46 35 15 15, sende en e-mail til thom@advodan.dk eller maum@advodan.dk. Vi sidder klar til at hjælpe og støtte dig i din svære situation. 

​Få gratis rådgivning

Udfyld vores formular her med en kort beskrivelse af dit problem, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig videre.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Nyheder

CORONA VIRUS - men vi hjælper stadig ting 46351515 og 20864386
Meget lukkes ned, men vi er passer på vores børnesager, og hjælper fortsat dem, som har brug for hjælp.
Læs hele nyheden
2 piger hjemgivet efter et barskt anbringelsesforløb!!
Det er bestemt ikke nogen nem kamp, at få sine børn hjem igen, når de først er blevet anbragt - det lykkedes for en moder at få 2 piger hjem igen.
Læs hele nyheden

Advodan Roskilde A/S  /  Algade 43, 4000 Roskilde

Telefon:  46 35 15 15  /  E-mail: thom@advodan.dk / maum@advodan.dk